Sâhibu’t-Tabakât İbn Sa‘d

Siyer Araştırmaları Merkezi olarak “Büyüklerin Ayak İzleri” üst başlığıyla 2010 yılında başladığımız ve her yıl İslam Tarihi’nin özellikle siyer alanının rehber şahsiyetlerinden birini tanıtmaya/tanımaya çalıştığımız ekinliklerimizin dördüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. Bu yılın rehber şahsiyeti ise ilk dönem siyer kaynaklarının vazgeçilmez ismi İbn Sa‘d (ö. 230/835) olacaktır.

convertli_50x70
İdrak etmekte olduğumuz bu zaman dilimi, Siyer Araştırmaları Merkezi, Siyer Vakfı ve 2013 yılında kuruluşu gerçekleşen Uluslararası Siyer Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün ortak çalışması ile “Seni Anlamayan Yürek Kalmasın” serlevhası altında Siyer Yılı[1435/ 2013-2014] olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede 1 Muharrem 1435 /4 Kasım 2013’ten başlayarak çeşitli etkinlik ve programlarla bu yıl anlamına uygun bir şekilde ihya edilmeye çalışılmaktadır.
Bu önemli yılın idraki ve ihyası bağlamında yer alan etkinliklerden birisi de 27 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan İbn Sa‘d (ö. 230/835) Sempozyumu olacaktır. İki oturumdan oluşan sempozyumda, İslam Tarihi ve Siyer’in ilk dönem temel kaynakları sözkonusu olduğunda akla ilk gelen iki üç isimden biri olan İbn Sa‘d ve onun çağları aşan eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i ülkemizin yetiştirdiği İslam Tarihi ve Siyer alanının uzmanı hocalarımız tarafından her yönüyle ele alınıp değerlendirilecektir.
Ayrıca siyer sevdalılarının özlemle bekledikleri İbn Sa‘d’ın kıymetli eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’in 11 ciltten oluşan tam metin Türkçe tercümesi de siyer alanında nitelikli eserlere imza atan Siyer Yayınlarımız tarafından aynı tarihlerde okuyucularıyla buluşturulacaktır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan’ın editörlüğünde alanının uzmanı 15 kişiden oluşan bir heyet tarafından tercüme edilen Tabakât, ülkemizde siyer alanında nitelikli kaynak eserlere olan ihtiyacı kayda değer bir düzeyde karşılayacaktır.
Siyer Araştırmaları Merkezi olarak, Siyer Yılı ve “Büyüklerin Ayak İzleri” etkinlikleri bağlamında Siyer yazıcılığının klasik döneminin en önemli isimlerinden biri olan İbn Sa‘d ve onun eşsiz eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i yeniden gündemimize almanın, çağdaş Siyer yazıcılığı ve araştırmalarına olumlu yönde bir ivme kazandıracağı, dolayısıyla bu nevi çalışmaların toplumumuzun sunî gündemlerden kurtulup, hakiki gündemlerine kavuşma noktasında katkılar sağlaması en büyük temennimizdir.

Gayret ve çaba bizden, netice ise Rabbimizdendir.
Cemâziyelâhir 1435/Nisan 2014
SİYER ARAŞTIRMALARI MERKEZİ