Etiket Arşivi: : elif özkaraaslan

Ümmetin Bir Diğer Yûsuf’u Mus’ab b. Umeyr

Gönüllerdeki pâk yerleri, kelimelerin nüfûz edemeyeceği derinliklerde olan o mübârek nesil ki o nesli ifade...

Devamı

Müşriğin El Süremediği Bir Yiğit/Âsım b. Sâbit

Âsım b. Sâbit, ensârdan Evs Kabilesi’ne mensup sahâbî efendilerimizdendir.[1] Yesrib’in rüzgarlarıyla olgunlaşan bu sahâbî efendimizin...

Devamı