Etiket Arşivi: : hadis medresesi

Ubâde b. Sâmit el-Cühenî (ra) | Şerafeddin Kalay

“Fakih Sahâbîler” programlarında bu hafta Şerafeddin Kalay, “Ubâde b. Sâmit el-Cühenî (ra)” konusunu işledi.

Devamı

Hadis Kâtiplerinin Rehberi; Abdullah b. Amr | Muhammed Emin Yıldırım

   Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın “Hadis Kahramanları” üst başlığında, Sahabenin hadis anlayışını müksirûn denilen...

Devamı

İlimlerle Dolu Bir Sahâbî; Abdullah b. Mes’ûd | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın “Hadis Kahramanları” üst başlığında, Sahabenin hadis anlayışını müksirûn denilen çokca Hadis...

Devamı

İlim Gizlemek | Şerafeddin Kalay

“Ana Hatlarıyla Ahkâm Hadisleri” derslerinde bu hafta Şerafeddin Kalay, “İlim Gizlemek” konusunu işledi.

Devamı