Etiket Arşivi: : müzzemmil suresi

Nebevî Eğitim Modeli Daru’l Erkam – 6

Nübüvvet medresesinin muallimi olan Allah Resulü (s.a.v.) elinin altındaki bir avuç talebesini vahyin gölgesinde yetiştirirken,...

Devamı