Siyer Programları

 

KONULAR

AMAÇLAR

Yöntem ve Teknikler

Kaynak
Araç-Gereç

Örnek
Şahsiyetler

Kaynak
Araç-Gereç

1. Ders

 -Hz. Peygamber (sav) Bir Müslüman
için ne ifade eder?
– Değeri-Konumu- Yeri
-Vazifeleri-Yetkileri

Müslüman zihne doğru bir peygamber tasavvurunu oluşturmak.
Dengeli bir akıl yapısı ile Hz. Peygamber’le doğru bir iletişim kurmak.

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

   

2.Ders

Hz.Peygamberi’in doğduğu çevre Cahiliye’nin sosyal, kültürel ve dini hayatı

Hz. Ömer’in “Cahiliye’yi tanımayan, İslam’ı tam anlamı ile anlayamaz” sözü gereği, o dönemi doğru bir şekilde anlamak.

 

Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı
Mevdudi

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı İbrahim Sarıçam

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

Anaların anası:Amine

Hz. Amine
Aişe Abdurrahman

3. Ders

Hz. Peygamberi’in Nübüvvet Öncesi hayatını bilmenin faydaları
Kur’an’a Göre Efendimiz’in Vahiy Öncesi Hayatı
( Kalem 68/1-9; Şura 43/52; DuhaŞüresi; İnşirah Süresi)
Hz.Peygamber’inailesi,doğumu ve çocukluk yılları

Efendimiz’in 40 yıılık İslam öncesi hayatı bilinmeden, 23 yıllık nübüvvet hayatı anlaşılamaz. Hazırlık, Tanınma ve Olgunluk süreçlerini kavramak

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı İbrahim Sarıçam

Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı
Mevdudi

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

   

4. Ders

Gençlik çağı ve sosyal ilişkileri
Ticareti- Seyahatleri- Dini Hayatı

Muhammedü’r-Resulullah olmadan Muhammedü’l-Emin olmanın önemi
Vahyi temsilde emniyet ve güvenin önemini kavratmak

 

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı Mevdudi

Bir İslami Annesi
Fatıma bintEsed

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

5. Ders

Erdemliler birliğine (Hilfu’l-Fudul) katılması ve bunun önemi

Bir Müslümanın sosyal çevresine karşı görevleri, Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olmanın zarureti…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

İslam Peygamberi
M.Hamidullah
İslam Ansk.
C.18, s.31-32

   

6. Ders

Hz.Hatice ile evlenmesi ve çocukları,

Risaletin davasını omuzlamada ailenin yeri, ideal manada eşlerde olması gereken vasıflar, Müslüman bireyden, Müslüman aileye geçiş

 

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

Bir Vefa Abidesi olarak:Hz. Hatice

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

7. Ders

Kabe hakemliği,ticaretle uğraşması
35 yaş sonrası yaşananlar
a- Ali’nin o eve gelişi
b- Fatıma’nın Doğumu
c- Hira günlerinin başlaması

Eminliğin toplum üzerindeki olumlu etkileri, Müslümanda olması gereken vefa, Hira’nın bugünlere yansıması ve arayış ahlakı

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

   

8. Ders

 Büyük Buluşma
İlk vahyin gelişi
Gelen ilk 5 ayetin muhtevası
Efendimiz’de ki ruh hali ve oluşan değişimler

İlk ayetler bağlamında bilginin İslamileştirilmesi, risalet davasında ilmin önemi

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

Yetim Muhammed’İn Barınağı: ÜmmüEymen

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

9. Ders

Nübüvvetin ilk günleri ve Peygamber evindeki yansımaları
Sözlü vahiy: İlk Abdest ve İlk Namaz

Risaletin ve Nübüvvetin ağır sorumluluğunu ve bunun gereklerini kavratmak

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Mevlânâ ŞiblîNumânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

   

10. Ders

Davete ilk muhatap olanlar
İlkler, Öncüler, Önden giden atlılar

Hayır işlerinde öncü olmanın ve ilk olmanın önemi üzerinde yoğunlaşmak

 

Darü’l-Erkam
Muhammed Emin Yıldırım

Vahyin Nazlı kızı: Hz. Fatıma

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

11. Ders

Efendimiz’inDarü’l-Erkam’ı oluşturması ve buradaki talim ve terbiye yöntemi                                        

Talim ve terbiyenin bu işin olmazsa olmazı olduğunu öğretmek

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Darü’l-Erkam
Muhammed Emin Yıldırım

   

12. Ders

İlk inen ayet grupları çerçevesinde;
Sağlam Akide
Akli Eğitim
Ruhi Eğitim

Vahyin ilk muhatapları nasıl inşa ettiğini kavratmak, ayetlerin canlı mesajlarını belletmek

 

Darü’l-Erkam
Muhammed Emin Yıldırım

Peygamber’in çilekeş çiçeği: Zeynep bint Muhammed

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

13. Ders

Darü’l-Erkam’a gelen ilk 45 Müslümanın tanınması ve Hz. Peygamber’in risaletin davasının omuzlayacak çekirdek kadroyu oluşturması

Çekirdek kadronun önemi ve bu işi omuzlama sevdası
Bana ne! Benim işim değil ki! Ben yapabilirmiyim! Bahane değil, iş yapma sorumluluğunun kazandırılması

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Darü’l-Erkam
Muhammed Emin Yıldırım

   

14. Ders

Şuara 26/214-219 ayetlerinin Mekke sokaklarına yansıması

İşin ne kadar ciddi olduğunu kavramak ve hidayetin insanlığa ulaştırılması sorumluluğunun farkına varmak

 

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı İbrahim Sarıçam

Risalet davasının kurbanı: Sümeyye

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

15. Ders

Özel Davetten, Genel Davete
Bireysel Davetten Kitlesel Davete geçis

Tüm aleme hidayetin mesajlarını ulaştırma sorumluluğunun olduğunu kavratmak

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

16. Ders

Davete tepkiler, baskılar, işkenceler ve bir çıkış noktası olarak Habeşistan Hicreti
1. ve 2. Habeşistan Hicretleri

Risaletin davasının ucuz olmadığını bilmek…
Bir davanın değerinin uğrunda ödenecek bedellerden anlaşılacağı gerçeğini öğretmek

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Bir Hicret Yolcusu: Rukiyyebint Muhammed

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

17. Ders

Nübüvvetin ilk 6 yılının bir değerlendirilmesi
Hz. Hamza’nın ve Hz. Ömer’in Müslüman oluşu ve başlayan yeni süreç

Allah’ım! İslam’ı iki Ömer’den biri ile güçlendir” duası çerçevesinde Ömellere duyulan ihtiyacı anlamak ve Ömer olmanın mücadelesini vermek….

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

18. Ders

Şib-i EbiTalib günleri, Müslümanlara uygulanan ambargo ve bu zorluklara karşı ortaya konan sabır örnekleri

Özellikle “Sabır” kavramının doğru anlaşılmasını sağlamak ve risalet davasındaki yerini belletmek

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

Ömerce Bir İmanın Sahibi: Fatıma bintHattab

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

19. Ders

Ambargonun sona ermesi ve Nübüvvetin 10. yılı
Hüzün günleri, Hatice’nin ve EbûTalib’in vefatları

“Allah’tan başka kimseye yaslanmamanın” önemini kavratmak

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

   

20. Ders

Taif yolculuğu
Önemi, gerekliliği, taktikleri, olayları ve dönüş yolu

“İmkanım yoktu deme; iman varsa imkan vardır” ilkesi ile Taif arasındaki bağı kavratmak…

 

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı İbrahim Sarıçam

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Peygamber Evinin Bir Sultanı: SevdebintZem’a

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

21. Ders

Taif sonrası bir iltifat-ı rabbaniye olarak İsra ve Miraç hadisesi
İsra 17/1-6 ve Necm 53/1-18 ayetleri bağlamında İsra ve Miraç

İltifat-ı Rabbaniyeyi doğru anlamak ve bunun halen devam ettiği gerçeğini kavramak
Miraç-Namaz ilişkisi; “Müminin miraçı namazdır” hadisi çerçevesinde bunu iyice anlamak

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı İbrahim Sarıçam

Ayetlerin Tefsiri için: Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri

   

22. Ders

İsra ve Miracın Mekke’de yansımaları, Hz. Ebubekir’in tavrı, Mekke’nin tepkileri

Sadakat kavramı üzerinde yoğunlaşmak
Sadakat-Ciddiyet ilişkisini belletmek

 

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

Bir İslam Kadını Olarak: Ümmü Hâni

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

23. Ders

Peygamber’imizin davete muhataplar araması ve Mina çadırlarını dolaşması…
Nübüvvetin 10 yılı; Yesribli 6 genç ile olan buluşma…

Hırs, emel ve hedef kavramları üzerinde yoğunlaşmak ve bu erdemleri kazanmamanın yollarını öğretmek

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

M.Asım Köksal
Hz. Muhammed ve İslamiyet

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

   

24. Ders

1. Akabe Biatı; Medine’nin Genç Öğretmeni Musab…
2. Akabe Biatı
Yapılan konuşmaların analizi…
Efendimiz’in talepleri, Yesriblilerin karşılıkları

Biat ve İtaat kavramları üzerinde yoğunlaşmak…

 

M.Asım Köksal
Hz. Muhammed ve İslamiyet

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

Peygamber’in arkasında bir dağ: Dubaâbint Amir

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

25. Ders

İmkanların tükendiği yerden, imkanların üretileceği yere gidiş: Hicret
Müslümanların Yesrib’e Hicreti…
Neden Yesrib?

Hicret Kavramı üzerinde yoğunlaşmak…
Hicret bitmedi, devam ediyor; mümininin hicreti nasıldır? Nasıl olmalıdır?

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

26. Ders

Efendimiz’in Hicreti
Devrim Dağı: Sevr
Hicretin Ölçü, Taktik, Strateji, Tedbir ve Tevekkül dengesi

Tedbir ve Tevekkül dengesi üzerinde yoğunlaşmak ve bu kavramları iyice belletmek

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hicretin nazlı gelini:EsmabintEbîbekir

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

27. Ders

Yesrib yolculuğu…
Kuba köyüne varış, takva üzere kurulan mescid
Cami Medeniyetinin temellerinin atılışı
İslam’ın sembolü: Ezan

Cami Medeniyetinin ne demek olduğunu
kavratmak… Cami ve cemaat kavramları
üzerinde yoğunlaşmak…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

 Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

 

 

28. Ders

İlk Cuma ve ilk hutbe…
Hicretin sosyal,kültürel ve tarihi yansımaları
Medine’de inşa edilen ikinci Mescid: Mescid-i Nebevvi

Hutbe kavramı üzerinde yoğunlaşmak…
Cuma: Haftalık toplantı ve bunun İslam toplumunun teşekkülündeki yeri

 

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Vakar ve ilmin
kalesi: Esma
bintYezid

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

29. Ders

Muahat: Kardeşlik
Asr-ı Saadettin en büyük destanı: Kardeşlik
Bunun sosyal ve dini yansımaları

Kardeşlik hukukunu iyice anlatmak ve bunun iman ile bağının kurmak

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

30. Ders 

 

Yesrib’in Medine’ye dönüşümü
Medine Vesikası ve toplumsal barışın sağlanması
Efendimiz’in (sav) Müslüman toplumu teşekkül ettirirken göz ardı etmediği gerçekler ve kurulan ilk İslam Pazarı

Farklılıkları hazmetme gerçeği ve müsamaha kavramını doğru anlamak

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Peygamber’e sevdalı bir yürek: Nesibe

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

31. Ders

Nebevi Medrese: Suffa
Neden Suffa? Bir yoksullar barınağı mı? Bir ihtisas alanı mı? Hocalar ve Talebeler kimler?
Müfredat ve Eğitim Usulü?

Talim ve terbiyenin sürekliliği, bu işin ilk günden son güne kadar devam edeceği gerçeğinin kavranması

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

İslam Peygamberi
M. Hamidullah Mevlânâ Şiblî Numânî

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

32. Ders

Medine’deki gök sofrasının mahiyeti
Bakara Süresinin genel mesajları ve İlk İslam toplumunun teşekkülü

İlim ve amel bütünlüğünün kavratılması,inen ayetlere sahabenin gösterdiği teslimiyetin iyice belletilmesi

 

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Ayetlerin Tefsiri için: Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri

Bir ilim ve mücadele kadını:
Hz. Aişe

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

33. Ders

Kurulan İstihbarat ağı ve İlk Seriyyeler
Bedir’e kadar olan 7 serriyyenin amaç, gaye ve taktikleri

Cihad kavramı üzerinde yoğunlaşmak
Cihad ve Kıtal’in ne demek olduğunu belletmek

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Hz. Peygamber’in Savaşları
Muhammed Hamidullah

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

   

34. Ders

Yevmü’l-Furkan’a/ Bedir’e Doğru
İman ile inkarın ilk buluşması
Yolculuk, savaş alanı ve savaş

Furkan kavramı üzerinde yoğunlaşmak
Özellikle Bedrin meydanındaki baba-oğul, abi-kardeş, dayı-yeğenleri olması
İman bağı ile nesep bağı arasındaki farkların anlaşılması….

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Ümmetiin Hafızasını doğuran ana
ÜmmüSüleym

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

35. Ders

Bedir”in sonrası
Elde edilen ganimet ve esirler
Bedrin öncesi ve sonrası inen ayetlerin tahlili:
Bakara 2/246-252 ve Enfal Süresi
Kaynuka Yahudilerinin ihaneti ve kovulmaları

Bir komutan ve askeri deha olarak Hz.
Peygamber’in iyice anlaşılmasını
sağlamak

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

36. Ders

Uhud’a doğru
Uhud savaşını oluşturan sebepler ve şartlar
Uhud yolunda nifak ile iman ayrışması
Başlayan savaş…

Nifak kavramı üzerinde durmak…
Niyet muhasebesi ne demektir? Nasıl
olmalıdır? Bunu iyice belletmek….

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

İslam Peygamberi
M.Hamidullah

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

Peygamber Evinde Bir Yiğit:
Hafsa bint Ömer

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

37. Ders

Bir imtihan alanı olarak Uhud
Peygamber’in emrine muhalefet ve gelişen olaylar
Musab’ın Abdullah’ın, Hamza’nın ve diğerlerinin şehadeti
Zor anlar ve zor zamanlar…

Şehadet kavramı üzerinde durmak…
Sahabenin en büyük rüyası: Şehadet olduğunu kavratmak…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Fıkhu’s-Sire
Ramazan el-Buti

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

38. Ders

Uhud’u sahabe nasıl anladı? Nasıl yorumladı?
Ali İmran Süresindeki ayetler ışığında Uhud nasıl anlaşılmalı?

“Uhudlar bitmedi, Uhudlar devam ediyor”
gerçeğini belletmek…

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı İbrahim Sarıçam

Ayetlerin Tefsiri için: Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri

Uhud’da bir anne:
Sümeyra

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

39. Ders

Reci ve Maune ihanetleri
Kur’an yolunda kurban olan yiğitler

“Sahabe: Kurban bir nesildir” gerçeğini anlamak ve bu dinin kurban beklediğini belletmek…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Fıkhu’s-Sire
Ramazan el-Buti

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ ŞiblîNumânî

   

40. Ders

Nadir Yahudilerinin ihaneti ve Medine’den çıkartılmaları
İhaneti içselleştiren bir toplum olarak Medine Yahudilerini Bakara Süresinin ayetleri çerçevesinde tanımak…

Yahudileşme mantığının ne demek olduğunu anlamak…
Ümmeti Muhammed’in bu alandaki imtihanını iyice kavratmak

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Ayetlerin Tefsiri için: Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri

Ümmetin Bilge Hanımı: Ümmü Seleme

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

41. Ders

Beni Mustalik Savaşı
İfk Hadisesi ve bu hadisenin İslam toplumuna yansıması
İnen ayetler ve arınan Müminler

İftira kavramı üzerinde yoğunlaşmak…
Bunun Allah nazarındaki yerini iyice kavramak… Toplumu yıkan bir hastalık olarak sui zan kavramını öğretmek…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Ayetlerin Tefsiri için: Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri

   

42. Ders

Yüreklerin ağızlara geldiği bir alan: Hendek
Kazılan hendekler ve İslam’ın oğlu Selman
Zor günlerde Müslümanların direnişi
Dağılan Mekke, sağlamlaşan Medine

Hendek günlerinde namaza dair Efendimiz’in hatırası ve namazın Mümin insanın hayatındaki yerinin ne olduğunu iyice belletilmesi
Zaferi getiren etkenler üzerinde durulması…

 

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

İslam Peygamberi  M. Hamidullah

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı İbrahim Sarıçam

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Hamza’nın Kardeşi: SafiyyebintAbdülmuttalib

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

43. Ders

Bir Dönüm Noktası: Hudeybiye
Hudeybiye meydanında yaşananlar
Süheyl b. Amr’ın tavrı ve yapılan barış
Barış ortamının Müslümanlara kazandırttıkları

Fırsatları değerlendirme de Hudeybiye örnekliğini iyice anlamak ve barış ortamının Müslümanlara neler kazandırabileceğinin üzerinde durmak…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Fıkhu’-s-Sire Muhammed Gazali

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

   

44. Ders

İslam’ın elçileri dünyanın dört bir tarafında…
Krallara, hükümdarlara gönderilen davet mektupları
Bu mektupların içerikleri ve bunlara gösterilen tepkiler

Efendimiz’in muhataba göre söz söylemesinin önemi üzerinde durmak ve bundan alıncak derslerin neler olduğunu tespit etmek….

 

İslam Peygamberi
M.Hamidullah

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

Risaletin Aşığı: Ümmü Haram

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

45. Ders

Çıban Başı: Hayber
Neden Hayber Seferi?
Savaş meydanında yaşananlar ve Hz. Ali

Efendimiz’in bir beşer olarak nasıl tüm elinden gelenleri yaptığına dair, Hayber seferi örnekliğini iyice anlamak…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

   

46. Ders

Kaza Umresi
Bu umre sonrası gelişen olaylar
Meymune Validemiz ile yapılan evlilik
Halid ve Amr b. As’ın Müslüman olmaları

Efendimiz’in insan istihdamı üzerinde durmak, kabiliyet ve mizaçlara göre nasıl insanları yönlendirdiğini Halid ve Amr örnekliğinde anlamak…

 

M. Asım Köksal
Hz.Muhammed ve İslamiyet

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

Musa ve Harun’un kardeşi:SafiyyebintHuyey

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

47. Ders

Bir hüzünlü sefer: Mute
Mute’nin üç yiğidi: Zeyd, Cafer ve Abdullah b. Revaha
Savaş sonrası ve Medine’ye dönüşleri

Peygamber’in sancağının başını dik tutma sorumluluğu üzerinde durmak ve bunun nasıl olacağı yönünde Mute örnekliğinde mesajlar çıkatmak

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

M.Asım Köksal
Hz. Muhammed ve İslamiyet

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

   

48. Ders

Mekke Fethine Doğru
Kurulan Büyük Ordu ve Medine’den yola çıkış
Ebu Süfyan’ın tutuklanışı
İslam ordusu Mekke sokaklarında
Kırılan putlar, okunan ezan ve büyük af

“Gidin hepiniz salıverildiniz” sözünün altında yatan engin müsamaha ve bağışlamayı doğru anlamak…. Zafer ahlakının ne olduğunu kavramak…

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Bir Sabır Kahramanı:
Esma bintÜmeys

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

49. Ders

Huneyn: İmtihanımız devam ediyor.
Huneyn’de yaşananlar; öncesi Uhud, sonrası Bedir olan bir savaş…
Elde edilen ganimetler ve Ensar’ın kırgınlığı
Kur’an’da HuneynTevbe 9/25-26 ayetler ışığında alınması gereken dersler
Huneyn sonrası Mekke

“Aslolan kemiyet değil, keyfiyettir” gerçeğini iyice anlamak ve bu konuda Müslüman zihnin nasıl olması gerektiğinin bilincine varmak…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

50. Ders

Taif Kuşatması
Yıkılan putlar ve şirkin hezimeti
Tevhidin Hakimiyeti

“Hak geldi, batıl zail oldu” ilahi fermanını iyice anlamak…
Zulümat ve Nur kavramları üzerinde yoğunlaşmak; ikisinin kaynağının ne olduğunu tespit etmek…

 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Süt Annenin Hatırası: Şeyma

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

51. Ders

Medine’ye dönüş ve Sağlamlaşan İslam toplumu
Münafıkların oyunları
İçten yıkma çabaları ve Hz. Peygamber’in tedbirleri

“Su uyur, düşman uyumaz” gerçeğini unutmamak ve sürekli teyakkuz halinde olma sorumluluğunu belletmek…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

52. Ders

Zorluk Seferi: Tebuk
Tebuk’u oluşturan şartlar
İstenen infaklar; verenler, vermeyenler ve veremeyenler…
Hz. Osman örnekliği ve ordunun Ceyşü’l-Osman’a dönüşmesi
Münafıkların tavırları ve İslam ordusu Tebuk yollarında…

“Nifak’ın ilacı infaktır” gerçeğini iyice kavramak, Hz. Osman modelini bu çağda diriltmenin imkanlarını üretmek…
İnfakın sadece malda değil, elde ne varsa onda olduğunu Ulbe b. Zeyd örnekliğinde kavratmak…

 

Son Peygamber Hz. Muhammed
Muhammed Ebu Zehra

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Bir İman Abidesi:
Ümmü Habibe

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

53. Ders

Tebuk yollarında bir yiğit: Ebu Zer
Gidenler, gidemeyenler, gitmeyenler…
Zorluk ordusunun zorlu yolu ve dönüşü…

Ebu Zer örnekliğinde risalet davasında mücadelenin gerekliliği üzerinde yoğunlaşmak…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Son Peygamber Hz. Muhammed
Muhammed Ebu Zehra

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

54. Ders

Efendimiz’in (sav) Medine’ye dönüşü
Kab b. Malik ve seferden geri kalan diğer iki kişinin kıssası
Bu konudaki Kur’an ayetleri: Tevbe 9/ 118-119

“Doğrularla Beraber olun” ilahi fermanını iyice anlamak… Mutlak kurtuluşun doğrulukta olduğunu öğrenmek ve sıdk kavramı üzerinde yoğunlaşmak…

 

Son Peygamber Hz. Muhammed
Muhammed Ebu Zehra

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ ŞiblîNumânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Ayetlerin Tefsiri için: Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri

Bereket Timsali Bir Hanım: Cüveyriyebint Haris

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

55. Ders

Bir fitne planı: Mescid-i Dırar
Münafıkların yeni oyunları ve Efendimiz’in bu oyunu bozması
Bir münafık portresi: Abdullah b. Ubeyy b. Selül

Münafıkun 63/4 ayeti bağlamında bu tipleri iyice tanımak, onlara karşı nasıl davranılması gerektiğini öğrenmek ve yüreklerde her an oluşması muhtemel riyaya karşı teyakkuz halinde olma üzerinde durmak…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

56. Ders

Peygambersiz Hac
Hz. Ebubekir’in Hac Emirliği
İlahi Ültimatom ve Tevbe Süresinin ilk ayetleri
Hz. Ali’nin bu ayetleri Mekke’ye ulaştırılması

Tevbe Süresinin ilk ayetleri bağlamında Kur’an’ın amansız bir mücadelesi olarak şirk ve müşrik kavramlarını doğru anlamak

 

Son Peygamber Hz. Muhammed
Muhammed Ebu Zehra

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Umre Hatırası Bir Sultan: Meymunebint Haris

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

57. Ders

Veda Haccı
Efendimiz’in son ve tek haccı
Mahşerin provası Haccın Müslüman topluma ve dünyaya kazandırttıkları

Haccın gerçek anlamı üzerinde durmak… Evrensel buluşmanın Müslüman dünyayı nasıl diriltebileceği gerçeği üzerinde yoğunlaşmak…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Son Peygamber Hz. Muhammed
Muhammed Ebu Zehra

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

   

58. Ders

Efendimiz’in Medine’ye Dönüşü ve Hastalığı
Hasta yatağında Usame ordusunu hazırlatması
Mihraba verdiği önem ve Hz. Ebubekir’i imamete geçirmesi
Cemaatle namaza sevinen bir peygamber
Hz. Aişe’nin odasında ki son anlar ve vefatı

Ölümün hak oluşu ve bundan hiçbir kimsenin istisna olmadığı gerçeği ile ölümle barışık yaşamanın ne demek olduğunu öğretmek… Ölümü bir bitiş değil, yeni bir başlangıç olarak anlamak…

 

İslam Peygamberi
M.Hamidullah

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

İbrahim’in Annesi: Mariyye

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler

59. Ders

Efendimiz’in (sav) vefatının sahabe de yarattığı derin etki
Hz. Ömer’in tavrı
Hz. Ebubekir’inm tavrı
Efendimiz’in (sav) defni; yıkanması,cenaze namazı ve şuan ki istirahatgahı

Sahabenin örnekliğinde; “Peygamber gerçek manada nasıl sevilir?” sorusuna cevaplar bulmalı ve bu konuda gerekli mesajları çıkarmalı…

Okuma
– Soru-Cevap
– Beyin fırtınası
– Tartışma
– Bugüne yansımalarını tespit etmek
-Alınacak

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İbrahim Sarıçam

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti

   

60. Ders

Beni Saide Çardağında Yaşananlar
Hz. Ebubekir’in Halife seçilmesi
İmamsız toplumun olmayacağı gerçeği
Peygamberli toplumdan, peygambersiz topluma geçiş ve Hz. Ebubekir’in eşsiz dirayeti

İslam toplumunda imam kavramının gerçek anlamı üzerinde yoğunlaşmak ve Müslümanları meşru itaat sorumluluğunun ne olduğunu iyice öğretmek….

 

M.Salih Arı
Hz. Ebubekir ve Ridde savaşları
Raşid Halifeler
Halid Muhammed Halid

İslam Peygamberi
M. Hamidullah

Bir Kerem Kahrmanı: Zeynep bint Cahş

Hanım Sahabiler
Havva Ergene

Işık
Örnek İnsanlar
Şaban Döğen

Siyer Vakfı’nda
bu başlık altında yapılmış dersler